Regulament Concurs “Invitație la Ziua Izabelei”

1. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorul concursului “Invitație la Ziua Izabelei” este firma Ziua Izabelei SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Ghe. Iorga nr. 3, CUI 35005418. Prin înscrierea la concurs, participantul declară că a citit, a înţeles și este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului regulament. Respectarea regulilor din prezentul regulament este obligatorie pentru toţi participanţii.
1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului regulament. Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfășurării concursului, de a opri concursul în orice moment al acestuia, de a schimba regulile acestuia, dar având obligația de a anunța participanții printr-un anunt publicat pe siteul www.ziua-izabelei.ro.

2. PERIOADA CONCURSULUI
Concursul “Invitație la Ziua Izabelei” se desfăşoară în perioada 1-12 martie 2016, pe siteul cu teste de cultură generală www.kipiri.ro.

3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Participanții (concurenții) trebuie să se înscrie pe siteul www.kipiri.ro prin completarea formularului de înscriere și validarea adresei de email. De asemenea ei trebuie să-și completeze datele necesare identificării în contul de pe siteul www.kipiri.ro până la sfârșitul ultimei zile de concurs.
Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi în data de 14.03.2016, folosind site-ul random.org.
Fiecare concurent va primi pentru tragerea la sorți un număr de variante egal cu numărul de puncte acumulate în jocul de pe siteul www.kipiri.ro. Dacă punctajul este negativ sau este zero atunci numărul de variante va fi egal cu 1(unu).
În cursul zilei de 13.04.2016 vor fi afișate variantele (numere naturale) în contul fiecarui participant. Un concurent are dreptul să câștige o singură invitație. Dacă un concurent are mai multe variante câștigătoare atunci i se va atribui doar una din ele, urmând a se organiza o nouă tragere a sorți pentru redistribuire. Procesul se continuă până când se distribuie toate invitațiile.

4. MECANISMUL JOCULUI
4.1. Participarea la joc implică ca jucatorul să acceseze rubrica Joc din meniul siteului www.kipiri.ro.
4.2. O intrebare are 4 variante de răspuns din care numai una este corecta.
4.3. Jucătorul va primi un punct dacă răspunde corect la o intrebare în limita de timp alocată acesteia.
Jucătorului i se va scădea un punct dacă alege o variantă greșită sau dacă nu raspunde în limita de timp alocată fiecărei intrebări. Numărul de intrebări disponibile în mod standard unui jucător este limitat intr-un interval de timp.
4.4. Un jucător poate primi posibilitatea de a răspunde la mai multe intrebări decât în mod standard dacă realizeaza anumite operatiuni ce vor afisate în interfața jocului.
4.5. În caz de compromitere a datelor sau de identificarea unor fraude sau tentative de fraudă administratorul siteului poate decide să anuleze anumite rezultate (atât individual cât și global) sau să restaureze baza de date de la o versiune considerată de încredere.

5. PREMIILE ŞI MODALITATEA DE ACORDARE
Premiile constau în 10 de invitații la petrecerea din 2016 realizată cu ocazia zilei de naștere a Izabelei Stan, eroina principală a fenomenului "Ziua Izabelei". Acest număr poate crește dacă organizatorul consideră că este necesar.
Premiile pot fi transmise doar rudelor de gradul 1 și 2 și sunt valabile doar dacă participanții și-au completat corect datele în contul de pe siteul www.kipiri.ro.
Câștigătorii premiilor trebuie să respecte regulile de acces la petrecerea zilei de naștere a Izabelei Stan dacă doresc să participe la eveniment. Printre acestea amintim: participanții la petrecere vor avea o conduita si ținută decentă, nu vor afișa elemente de reclamă, persoanele de sex feminin vor purta rochiile Ziua Izabelei. Organizatorul va informa câștigătorii cu cel puțin două zile înainte ce reguli trebuie să respecte la petrecere.
Caștigatorilor premiilor oferă organizatorului acordul pentru a utiliza în mod gratuit în diverse materiale tiparite, electronice, audio sau video, numele, prenumele, localitatea/zona de domiciliu si imaginea lor.
Numele câştigătorilor vor fi anunţate pe siteul www.ziua-izabelei.ro și pe pagina de Facebook www.facebook.com/ZiuaIzabelei.ro/
Premiile neacceptate/nerevendicate se vor anula.

6. DREPTUL DE PARTICIPARE
Orice persoană poate participa la acest concurs.

7. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
Firma Ziua Izabelei SRL va păstra confidenţialitatea datelor tuturor celor înscrişi în concurs cu respectarea legilor în vigoare. Transferul datelor participanților către terți se va face doar cu acordul acestora.

8. ACCESUL LA REGULAMENTUL CONCURSULUI
Regulamentul concursului este publicat pe site-ul www.ziua-izabelei.ro şi poate fi fi trimis și prin email la cerere

9. FORȚA MAJORĂ
În caz de forță majoră (orice eveniment care nu poate fi controlat sau remediat cum ar fi, de exemplu, problemele tehnice legate de buna funcționare a infrastructurii fizice sau software) organizatorul este exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale. Dacă organizatorul invocă forța majora, atunci el este obligat să comunice participanților la concurs existența acesteia în termen de 3(trei) zile de la apariția cazului de fortă majoră.

Regulament întocmit în data de 24 februarie 2014.

© 2016 www.ziua-izabelei.ro. Toate drepturile rezervate.